Bare en måte å finne det ut på. Carie Davies, Corporate Innovation Specialist og tidligere innovasjonsdirektør hos Coca Cola lærer deg å drive innovasjon i en ny æra, på Startup Extreme neste uke.

Problemet: Det er tropevarme, og på varme dager ønsker man seg iskald brus.

Løsningen: En kardio-drevet nedkjølingsmaskin?

En ansatt lanserte ideen på Coca Colas første StartupWeekend i 2012, altså en fryseboks drevet av god, gammeldags muskelkraft - gjennom en ergometersykkel. I løpet av helgen bygde teamet hans en fungerende prototype, og fikk støtte til videreutvikling. Blir det det neste store? Den nye vinen til Coca Cola Company? Nja, kanskje ikke, men det er ikke poenget. Poenget er å bringe mentaliteten og innstillingen fra startupmiljøet inn i konserner, og onsdag 15 juni kan du lære av en av de dyktigste på feltet.

Carie Davis er partner i konsulentselskapet “Your Ideas Are Terrible”, spesialist på Corporate Innovation og tidligere Director of Innovation og Entrepreneurship i The Coca Cola Company.

Her innførte hun blant annet den interne Startup Weekend, som fortsatt er en suksess - selv om den kardiodrevne kjølemaskinen kanskje ikke har tatt av helt enda. Hun har ledet en rekke innovasjonsprosesser i store organisasjoner, og er ekspert på å få de ansatte til å finne sin indre intraprenør.

Det er dessverre ofte motsetninger mellom innovasjon og konsernkultur, mellom nyskapning og “gamlemåten”. Davis har identifisert noen gjengse frustrasjonspunkter for team og bedrifter som forsøker få til noe framtidsrettet (se undersak).

I foredraget “Pillars of corporate innovation” forteller hun om dette, om frustrasjoner ogutfordringer, men også om hvordan man lykkes.

Shane Reiser,  kollega fra “Your Ideas areterrible” og tidligere COO for StartUpWeekend, følger opp med foredraget “Growth in the age of disruption” - og begge deltar i paneldebatten om innovasjon i en ny æra på Startup Extreme konferansen onsdag 15. juni.

Carie Davis/ Shane Reiser

Carie Davis/ Shane Reiser

Lean StartUp drives av å gjøre mer med mindre, gjøre ting raskere og bedre. Corporate innovation specialist Carie Davis har identifisert noen typiske situasjoner der gode intensjoner og LEAN tankegang kan møte motstand i bedriftskulturer.

 Noen som kjenner seg igjen?

Mål: Jobbe med færre ressurser

Utfordring: Hvis vi kan jobbe med færre ressurser vil vi få færre ressurser - kanskje kuttes også de vi trenger.

 

Mål: Vi vil ha bedre kundeinnsikt gjennom å bruke mer innovative metoder

Utfordring: Ledelsen krever harde data for å ta avgjørelser, mens slik innsikt ofte er kvalitativ, og når ikke gjennom.

 

Mål: Lage et minimum viable product for å lansere mer, raskere.

Utfordring: Vi har kvalitetsstandarder vi må møte, og ledelsen vil sette foten ned.

Løsningen er enkel: snakke sammen. Bruk Lean metodikk, kommuniser, vær tydelig og transparent og tenk langsiktig, anbefaler innovasjonseksperten.

( Kilde: www.YourIdeasAreTerrible.com